Reklamacje

  1. Jeśli Klient zauważy, że produkt który otrzymał posiada wady techniczne, jakościowe lub inne powstałe podczas dostawy, ma prawo do złożenia reklamacji. Należy wtedy odesłać wadliwy towar w przeciągu 14 dni od daty otrzymania produktu wraz z opisem przyczyn reklamacji załączając formularz reklamacyjny na adres Sklepu.
  2. Reklamacje mogą być składane zarówno drogą mailową na adres info@stolbar.com.pl jak i w formie pisemnej na adres Sklepu. Formularz reklamacyjny znajduje się na stronie Zwroty i reklamacje.
  3. Sklep ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta.
  4. W przypadku uznania przez sprzedawcę reklamacji, zostanie kupującemu wskazany proponowany przez sprzedawcę sposób i tryb postępowania przy jej realizacji (np. sposób zwrotu przez kupującego towaru, sposób odbioru nowego itp.). W takim przypadku sprzedawca ponosi również koszty transportu reklamowanego towaru . W przypadku odmowy uznania reklamacji kupującemu zostanie przedstawione uzasadnienie tej odmowy.
  5. Przy odbiorze bardzo prosimy o dokładne sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności kuriera. W przypadku, gdy paczka jest otwarta lub w widoczny sposób uszkodzona, należy spisać w obecności kuriera protokół szkody (odpowiedni druk reklamacyjny posiada przy sobie kurier firmy przewozowej) i nie odbierać przesyłki oraz niezwłocznie skontaktować się ze z nami.
  6. Wymiary produktów tartacznych, do których zaliczamy: płoty, altany, drewniane domki narzędziowe, pergole, wiaty i garaże, a także drewniane place zabaw do użytku prywatnego, mogą się nieznacznie różnić od specyfikacji podanej na stronie w zakresie wymiarów – do max 5% ze względu na charakterystykę obróbki drewna w tartaku. Wyżej wspomniana różnica w wymiarach nie stanowi podstawy do złożenia reklamacji.
  7. Produkty tartaczne, do których zaliczamy: płoty, altany, drewniane domki narzędziowe, pergole, wiaty i garaże, a także drewniane place zabaw do użytku prywatnego, mogą zawierać sęki oraz drobne pęknięcia nie przekraczające 10% elementu. Te cechy drewna nie stanowią podstawy do złożenia reklamacji.