Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego stolbar.com.pl jest KRZYSZTOF BAR, DOMINIK BAR prowadzący działalność pod firmą FPHU „STOLBAR” S.C. KRZYSZTOF BAR, DOMINIK BAR, z adresem głównego miejsca wykonywania działalności: Krzemienica 412, 37-127 Krzemienica, posiadająca numery identyfikacyjne NIP: 8151804462, Regon: 380970110 (dalej: „Sprzedawca”).

 2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się pod numerem telefonu: 606 711 534 lub  664 196 438 (Opłata jak za zwykłe połączenie lokalne zgodnie z taryfą operatora telekomunikacyjnego, z usług którego korzysta Kupujący) lub drogą elektroniczną pod adresem e-mail: info@stolbar.com.pl.

 3. Jako Kupujący traktowana jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, która dokonuje lub może dokonać zakupu w Sklepie.

 4. Sprzedawca stosuje ustawę o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), zwaną dalej Ustawą o Prawach Konsumenta oraz obowiązujące przepisy prawa. Sprzedawca zawiera z Kupującym tzw. umową na odległość w rozumieniu Ustawy o Prawach Konsumenta, tj. umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 5. Kupujący przed dokonaniem zakupu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem (dalej: „Regulamin”).

 6. Sprzedawca informuje, że złożenie zamówienia w Sklepie nakłada na konsumenta obowiązek zapłaty Ceny Towaru zdefiniowanej w § 4 ust. 1 Regulaminu oraz Kosztu Dostawy zdefiniowanego w § 4 ust. 3 Regulaminu oraz że do złożenia zamówienia używa się przycisku lub podobnej funkcji, który jest oznaczony słowami „zamawiam i płacę”.

Oferta oraz składanie zamówień

 1. Realizacja sprzedaży w sklepie Stolbar.com.pl, zwanym dalej Sklepem, odbywa się według niniejszego Regulaminu.
 2. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza akceptację przez Klienta zasad sprzedaży wynikających z niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w nim reguł.
 3. Prezentowane ceny są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki są doliczane jako osobna pozycja w koszyku. Informacja o cenie wysyłki podawana jest przed zawarciem umowy sprzedaży.
 4. Oferta prezentowana na stronie Sklepu jest ofertą handlową. Momentem zawarcia umowy jest moment przyjęcia oferty Sklepu przez Klienta, co następuje poprzez złożenie zamówienia.
 5. Złożenie przez Klienta zamówienia zostanie potwierdzone przez Sklep poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.
 6. Potwierdzeniem zakupu jest faktura proforma wysłana elektronicznie na adres mailowy Klienta, podany w trakcie dokonywania zakupów.

Realizacja zamówienia i płatności

 1. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest wypełnienie przez Klienta wszystkich niezbędnych pól formularza adresowego. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, tzn. takich, które nie zawierają danych niezbędnych do potwierdzenia zamówienia, jak np. nr. telefonu czy adres e-mail lub też w przypadku gdy dane te zawierają błędy, uniemożliwiające realizację.
 2. Termin realizacji zamówienia wynosi od 5 do 14 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia. W przypadku zamówień specjalnych czas może być dłuższy.
 3. Płatności można dokonać na cztery sposoby:
  a) płatności online obsługiwane przez PAYU
  b) przelew bankowy
  c) za pobraniem
  d) na raty
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do ewentualnego dodatkowego potwierdzenia zamówienia przez telefon.
 5. W przypadku zamówień indywidualnych, zakupu produktów tworzonych według projektu klienta lub produktów z katalogu ze zmodyfikowanymi wymiarami podanymi przez klienta, wymagana jest zaliczka. W takim przypadku termin realizacji jest liczony od dnia zaksięgowania zaliczki.

Odbiór towaru, zwrot towaru

I. Zawartość przesyłki powinna być sprawdzona w obecności kuriera na okoliczność kompletności i nienaruszalności opakowań.

 • W przypadku gdy doręczna przesyłka będzie nosiła znamiona uszkodzenia, tj. zgniecenia, zamoczenia opakowania, naderwania taśm zabezpieczających, przerwania ciągłości opakowania prosimy o spisanie protokołu szkody i nie przyjmowanie przesyłki. Jako przyczynę nieodebrania przesyłki proszę podać rodzaj uszkodzenia jaki był widoczny.
 • O w/w sytuacji proszę powiadomić sprzedawcę (664 196 438 lub info@stolbar.com.pl)
 • W przypadku gdy doręczona przesyłka nie nosiła znamion uszkodzenia, a zawartość uległa zniszczeniu lub przesyłka nie była kompletna, prosimy o pilny kontakt ze sprzedawcą 664 196 438 lub info@stolbar.com.pl.
 • W przypadku przesyłki kurierskiej Klient ma prawo sprawdzić zawartość przesyłki w obecności Kuriera po odebraniu przesyłki tj. po złożeniu podpisu na liście przewozowym, uiszczeniu zapłaty w przypadku przesyłek pobraniowych. W przypadku stwierdzenia niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem Klient powinien spisać protokół z Kurierem. Nie spisanie protokołu nie jest równoznaczne z wygaśnięciem prawa Klienta do złożenia reklamacji (rozumianej jako prawo do zgłoszenia niezgodności towaru z umową lub skorzystanie z uprawnień wynikających z gwarancji). Protokół jest jednak pomocny i skraca procedurę reklamacji. W przypadku braku protokołu w opisanej sytuacji, po stronie Klienta powstaje obowiązek udowodnienia, iż przesyłka dotarła uszkodzona lub niekompletna.

II. Konsument ma prawo do dokonania zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni.

Formularz do zwrotu towaru znajduje się na stronie Zwroty i reklamacje. Zwracany towar nie może nosić śladów zużycia czy zniszczenia i powinien być odesłany w stanie, w którym trafił do Kupującego.

 • Koszty przesyłki do klienta ponosi Sklep, kosz przesyłki zwrotnej Klient.
 • Prosimy przed odesłaniem towaru skontaktować się ze Sklepem. Pozwoli to na ustalenie właściwej procedury zwrotu.
 • Klient nie ma prawa zwracać towaru, który został wyprodukowany pod indywidualne zamówienie.

Zwrotowi nie podlegają:

 • zamówienia indywidualne – produkty tworzone według projektu klienta lub produkty z katalogu zmodyfikowane na prośbę klienta np. ze zmodyfikowanymi wymiarami podanymi przez klienta, malowane.
 • produkty zużyte, zniszczone oraz noszące ślady montażu.

Reklamacje

 1. Jeśli Klient zauważy, że produkt który otrzymał posiada wady techniczne, jakościowe lub inne powstałe podczas dostawy, ma prawo do złożenia reklamacji. Należy wtedy odesłać wadliwy towar w przeciągu 14 dni od daty otrzymania produktu wraz z opisem przyczyn reklamacji załączając formularz reklamacyjny na adres Sklepu.
 2. Reklamacje mogą być składane zarówno drogą mailową na adres info@stolbar.com.pl jak i w formie pisemnej na adres Sklepu. Formularz reklamacyjny znajduje się na stronie Zwroty i reklamacje.
 3. Sklep ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta.
 4. W przypadku uznania przez sprzedawcę reklamacji, zostanie kupującemu wskazany proponowany przez sprzedawcę sposób i tryb postępowania przy jej realizacji (np. sposób zwrotu przez kupującego towaru, sposób odbioru nowego itp.). W takim przypadku sprzedawca ponosi również koszty transportu reklamowanego towaru. W przypadku odmowy uznania reklamacji kupującemu zostanie przedstawione uzasadnienie tej odmowy.
 5. Przy odbiorze bardzo prosimy o dokładne sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności kuriera. W przypadku, gdy paczka jest otwarta lub w widoczny sposób uszkodzona, należy spisać w obecności kuriera protokół szkody (odpowiedni druk reklamacyjny posiada przy sobie kurier firmy przewozowej) i nie odbierać przesyłki oraz niezwłocznie skontaktować się ze z nami.
 6. Wymiary produktów tartacznych, do których zaliczamy: płoty, altany, drewniane domki narzędziowe, pergole, wiaty i garaże, a także drewniane place zabaw do użytku prywatnego, mogą się nieznacznie różnić od specyfikacji podanej na stronie w zakresie wymiarów – do max 5% ze względu na charakterystykę obróbki drewna w tartaku. Wyżej wspomniana różnica w wymiarach nie stanowi podstawy do złożenia reklamacji.
 7. Produkty tartaczne, do których zaliczamy: płoty, altany, drewniane domki narzędziowe, pergole, wiaty i garaże, a także drewniane place zabaw do użytku prywatnego, mogą zawierać sęki oraz drobne pęknięcia nie przekraczające 10% elementu. Te cechy drewna nie stanowią podstawy do złożenia reklamacji.

Dane osobowe

 1. Zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) każdy Klient ma możliwość wglądu, modyfikacji i usunięcia udostępnionych Sklepowi danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez Sklep za zgodą ich właścicieli, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur, oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Sklep może wykorzystywać dane osobowe w celu zapewnienia właściwej obsługi zamówień klientów oraz do powiadamiania o nowościach i promocjach.